ठाणे महानगरपालिका , ठाणे
वृक्ष प्राधिकरण आणि उद्यान विभाग

संपर्क साधण्यासाठी

दुरध्वनी क्र.: +91-22-25331590
ई-मेल: gs@thanecity.gov.in

आमच्या पत्ता

सिद्धेश्वर बाग, पाण्याची टाकी खाली
वृक्ष प्राधिकरण आणि उद्यान विभाग
पंचपाखाडी, ठाणे (प.) ४००६०१