ठाणे महानगरपालिका , ठाणे
वृक्ष प्राधिकरण आणि उद्यान विभाग

कार्यक्रम


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगरपालिकाके वृक्षप्राधिकरण समितीपर ६ सद्सयोन्की नियुक्ती करने हेतू पात्रता धारको से आवेदन मांगा राहे है

  Get Info
  ठाणे महानगरपालिकाके वृक्षप्राधिकरण समितीपर ६ सद्सयोन्की नियुक्ती करने हेतू पात्रता धारको से आवेदन मांगा राहे है
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  Application for the posting of 6 memebers on TMC'S vrikshapradhikaran samiti(english).

  Get Info
  Application for the posting of 6 memebers on TMC'S vrikshapradhikaran samiti(english).
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीवर ६ सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत(मराठी ).

  Get Info
  ठाणे महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीवर ६ सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत(मराठी ).
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  फांद्या छाटणी परवानगी बाबद.

  Get Info
  फांद्या छाटणी परवानगी बाबद.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये वृक्ष उन्मळून पडू नये म्हणून उपाय योजना करणे बाबद.

  Get Info
  आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये वृक्ष उन्मळून पडू नये म्हणून उपाय योजना करणे बाबद.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  वृक्षाच्या भोवतालचे काँक्रिटीकरण /डांबरीकरण/लाद्या बसविणे /कोबा इत्यादी बांधकाम काढण्याबाबद.

  Get Info
  वृक्षाच्या भोवतालचे काँक्रिटीकरण /डांबरीकरण/लाद्या बसविणे /कोबा इत्यादी बांधकाम काढण्याबाबद.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(उथळसर प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(उथळसर प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(माजिवडा-मानपाडा प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(माजिवडा-मानपाडा प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(वागले-रायलादेवी प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(वागले-रायलादेवी प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(वर्तकनगर प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(वर्तकनगर प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(नौपाडा-कोपरी प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(नौपाडा-कोपरी प्रभाग) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका(मुंब्रा ) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका(मुंब्रा ) हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील(लोकमान्यनगर - सावरकर प्रभाग ) वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील(लोकमान्यनगर - सावरकर प्रभाग ) वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रेटकरन व डांबरीकरण करणे.

  Get Info
  ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील वृक्षांच्या खोडाच्या सभोवतालचे काँक्रेटकरन व डांबरीकरण करणे.
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  वृक्ष प्राधिकरण जाहीर सूचना वृ.प्रा/वृ.अ ११७

  Get Info
  वृक्ष प्राधिकरण जाहीर सूचना वृ.प्रा/वृ.अ ११७
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: artical_id

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 130

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: upfolder_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 136

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: eventdate_dt

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: attachedfile_vc

  Filename: upcoming_event/event.php

  Line Number: 138

 • img06

  वृक्ष प्राधिकरण जाहीर सूचना वृ.प्रा/वृ.अ ११६

  Get Info
  वृक्ष प्राधिकरण जाहीर सूचना वृ.प्रा/वृ.अ ११६