ठाणे महानगरपालिका , ठाणे
वृक्ष प्राधिकरण आणि उद्यान विभाग

५ जून २०१६ @ ट्रॅफिक पार्क