उद्यान


उद्यान

 अनुक्रमांक

 कार्य प्रकार

 उद्यान नाव

 स्थान

क्षेत्र (चौ.मी.)

उद्यान देखभाल संस्था

नौपाडा प्रभाग

1

1

उद्यान

 महात्मा गांधी उद्यान

 तलावपाळी

3098

टीएमसी

2

2

उद्यान

 लेडीज अँड चिल्ड्रेन पार्क उद्यान

 तलावपाळी

821

टीएमसी

3

3

उद्यान

 बालोद्यान

 तलावपाळी

967

टीएमसी

4

4

उद्यान

 पंडित जवाहरलाल नेहरू बालोद्यान

 स्टेडियम जवळ

1500

टीएमसी

5

5

उद्यान

 धर्मवीर आनंद दिघे साहेब उद्यान

 खरतांन रस्ता

900

टीएमसी

6

6

उद्यान

 जिजाऊ उद्यान

  भास्कर कॉलनी

1073

टीएमसी

7

7

उद्यान

 पु . ल . देशपांडे आजी आजोबा उद्यान

  भास्कर कॉलनी

120

टीएमसी

8

8

उद्यान

 लोकमान्य टिळक उद्यान

 गावदेवी मार्केट

2567

टीएमसी

9

9

उद्यान

 हुतात्मा शिरीषकुमार बालोद्यान

 गावदेवी मार्केट

2567

टीएमसी

10

10

उद्यान

 राम गणेश गडकरी रंगायतन उद्यान

 तलावपाळी

1200

आशिर्वाद कन्स्ट्रुकशन

11

11

उद्यान

 लेट मारोतराव शिंदे तरण तलाव

 तलावपाळी

265

टीएमसी

12

12

उद्यान

 जनकवी पी .सावळाराम आजी-आजोबा उद्यान

 तलावपाळी

265

टीएमसी

13

13

उद्यान

 स्व. डॉ . घाणेकर उद्यान

 घाटाळी

694

टीएमसी

14

14

उद्यान

 शिवनेरी सोसायटी उद्यान

 वंदना टॉकीज जवळ

514

टीएमसी

15

15

उद्यान

 महापालिका भवन उद्यान

 पांचपाखाडी

700

टीएमसी

16

16

उद्यान

 तीन हात नका उड्डाणपूल उद्यान

 ट्रॅफिक पोलीस ऑफिस समोर

1060

टीएमसी

17

17

उद्यान

 तीन हात नका उड्डाणपूल उद्यान

 गुरुद्वारा

1600

टीएमसी

18

18

उद्यान

 कचराळी तलाव उद्यान

 महापालिका भवना समोर

5500

आशिर्वाद कन्स्ट्रुकशन

19

19

उद्यान

 कॉम्रेड अहिल्याबाई होळकर उद्यान

 तलावपाळी

100

टीएमसी

20

20

उद्यान

 दादोजी कोंडदेव स्टेडियम उद्यान

 दादोजी कोंडदेव स्टेडियम

1157

आशिर्वाद कन्स्ट्रुकशन

21

21

उद्यान

 नितीन कंपनी फुड्डाणपूल खालील उद्यान

 नितीन कंपनी

1362

टीएमसी

उथळसर प्रभाग

22

1

उद्यान

 तारापोरवाला उद्यान

  कळवा पूल

1174

टीएमसी

23

2

उद्यान

 भ्रमला तलाव उद्यान

 भ्रमला तलाव

5000

श्री गजानन

24

3

उद्यान

 पु अहिल्यादेवी होळकर उद्यान

 चराई

5000

टीएमसी

25

4

उद्यान

 परम पूज्य पाटेकर महाराज उद्यान

 चराई

150

टीएमसी

26

5

उद्यान

 स्व.निर्मला चिंतामणी दिघे उद्यान

 कोर्ट नका

1113

टीएमसी

27

6

उद्यान

 शाळा नं . ७ उद्यान

 उथळसर

191

टीएमसी

28

7

उद्यान

 रमाबाई आंबेडकर उद्यान

 सर्विस रोड

1144

टीएमसी

29

8

उद्यान

 गणेशवाडी उद्यान

 कोशिल्या हॉस्पिटल जवळ

1800

श्री गजानन

30

9

उद्यान

 कै गोंडुताई परुळेकर उद्यान

 सिद्धेश्वर तलाव

5400

श्री गजानन

31

10

उद्यान

 शहीद उद्यान

 सिद्धेश्वर तलाव

3800

श्री गजानन

32

11

उद्यान

 प्रभोधनकार ठाकरे उद्यान

 आझाद नगर

3800

श्री गजानन

33

12

उद्यान

 के वीला उद्यान

 के वीला

360

टीएमसी

34

13

उद्यान

 डॉ सलीम अली ऋतुचक्र उद्यान

 कळवा पूल

16760

सोसिअल फॉरेस्टरी

35

14

उद्यान

 वृन्दावन सोसायटी उद्यान

 वृन्दावन सोसायटी

5000

श्री गजानन

36

15

उद्यान

 नाना नाणी पार्क उद्यान

 साकेत संकूल

350

श्री गजानन

37

16

उद्यान

 बालोद्यान उद्यान

 साकेत संकूल

350

श्री गजानन

38

17

उद्यान

 नाना नाणी पार्क उद्यान

 महाकाली तलाव

830

टीएमसी

39

18

उद्यान

 आंबे घोसाळे तलाव उद्यान

 आंबे घोसाळे तलाव

800

टीएमसी

40

19

उद्यान

 पोलीस लाईन बिल्डिंग बी आणि सी उद्यान

 कोर्ट नका

1173

श्री गजानन

वर्तक नगर प्रभाग

41

1

उद्यान

 माननीय महापौर बंगला उद्यान

 उपवन तलाव

1700

टीएमसी

42

2

उद्यान

 मातोश्री सुभद्राबाई नारकर उद्यान

  पवार नगर

474

टीएमसी

43

3

उद्यान

 स्व. धर्मवीर आनंद दिघे साहेब उद्यान

 जिद्द शाळा वसंत विहार

1589

टीएमसी

44

4

उद्यान

 स्व प्रमोदजी महाजन उद्यान

 निसर्ग मुल्ला बाग

14600

नव पार्क अँड सोन

45

5

उद्यान

 वर्तक नगर वॉर्ड ऑफिस गार्डन उद्यान

 वर्तक नगर वॉर्ड ऑफिस

600

टीएमसी

46

6

उद्यान

 स्व रामदास गजाननराव उद्यान

 वर्तक नगर

1800

नव पार्क अँड सोन

47

7

उद्यान

 बैठी चाळ उद्यान

 वर्तक नगर

1200

नव पार्क अँड सोन

48

8

उद्यान

 सिद्धाचल-1 उद्यान

 सिद्धाचल

2600

नव पार्क अँड सोन

49

9

उद्यान

 सिद्धाचल-2 उद्यान

 सिद्धाचल

1000

कल्पतरू

50

10

उद्यान

 सिद्धाचल-3 उद्यान

 सिद्धाचल

2500

प्रायोजक

51

11

उद्यान

 वि. द करंदीकर उद्यान

 वर्तक नगर

997

नव पार्क अँड सोन

52

12

उद्यान

 स्व श्रीनिवासन खळे उद्यान

 म्हाडा वर्तक नगर

511

नव पार्क अँड सोन

53

13

उद्यान

 उपवन तलाव उद्यान

 उपवन तलाव

5400

नव पार्क अँड सोन

54

14

उद्यान

 टिकुजिनीवाडी उद्यान

 कल्पतरू जवळ

4519

कल्पतरू

55

15

उद्यान

 कोम्मुनिटी पार्क उद्यान

 पोखरण रोड न. २

6070

वाढवा ग्रुप

56

16

उद्यान

 जिमनेस्ट सेंटर उद्यान

 पोखरण रोड न. २

 

टाटा हौसिंग

57

17

उद्यान

 HCMTR राखीव प्लॉट उद्यान

 उपवन तलाव

2010

टीएमसी

58

18

उद्यान

 तुळशीधाम उद्यान

 लोकुपवन सोसायटी

4213

टीएमसी

59

19

उद्यान

 म्हाडा कॉलनी उद्यान

 म्हाडा कॉलनी

 

 

60

20

उद्यान

 जुने ठाणे पार्क उद्यान

 चिटलसार मानपाडा

4000

प्रायोजक

लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग

61

1

उद्यान

महिला बचतगट भवन उद्यान

महिला बचतगट भवन 

765

धनश्री उद्यान

62

2

उद्यान

कै. . इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक इको उद्यान

समता नगर

1200

धनश्री उद्यान

63

3

उद्यान

शाहिद तुकाराम ओम्बाळे बॅटमिंटन हॉल उद्यान

कोरम मॉल

3715

धनश्री उद्यान

64

4

उद्यान

कै. मा साहेब मिनाताई ठाकरे उद्यान

सावरकर नगर

1918

धनश्री उद्यान

65

5

उद्यान

महात्मा फुले नगर उद्यान

महात्मा फुले नगर

1200

धनश्री उद्यान

66

6

उद्यान

सावरकर नगर पाण्याची टाकी उद्यान

सावरकर नगर

700

टीएमसी

67

7

उद्यान

नाना-नानी पार्क उद्यान

म्हाडा कॉलनी,

900

टीएमसी

68

8

उद्यान

सिद्धिविनायक उद्यान

लक्ष्मी पार्क मोरवाडी

1350

टीएमसी

69

9

उद्यान

विठ्ठल रखुमाई उद्यान

चैत्य नगर

884

टीएमसी

70

10

उद्यान

पद्मश्री अप्पासाहेब पवार निसर्ग उद्यान

रुणावळ प्लाझा

3990

टीएमसी

71

11

उद्यान

बालोद्यान

सावरकर नगर

818

टीएमसी

कोपरी प्रभाग

72

1

उद्यान

कै.  रवींद्र राऊत आजी -आजोबा उद्यान

कोपरी प्रभाग ऑफिस

488

टीएमसी 

73

2

उद्यान

कै. निरंजन दालमिया उद्यान

नाखवा हायस्कूल

665

टीएमसी 

74

3

उद्यान

पंडित राम मराठे बालोद्यान

नाखवा हायस्कूल

939

टीएमसी 

75

4

उद्यान

सर्वोदय  उद्यान

कोपरी कॉलनी

1857

टीएमसी 

76

5

उद्यान

परम पूज्य कृपाल उद्यान

कोपरी कॉलनी

350

टीएमसी 

77

6

उद्यान

लेपर्सि कॉलनी उद्यान

गांधीनगर

1205

टीएमसी 

बारा बंग्ला

78

7

उद्यान

 जॉगिंग ट्रॅक उद्यान

बारा बंग्ला

9000

आर एस कंस्ट्रक्शन

79

8

उद्यान

श्री गणेश विसर्जन घाट उद्यान

मिथबंदर रोड

500

टीएमसी 

80

9

उद्यान

वाल्मीकि सोसायटी उद्यान

मिथबंदर रोड

1000

टीएमसी 

81

10

उद्यान

मो दा जोशी उद्यान

कोपरी ब्रिज

350

टीएमसी 

82

11

उद्यान

कै.दत्ताजी साळवी निसर्ग शिक्षण केंद्र

कोपरी ब्रिज

4600

निसर्ग लँडस्केप

83

12

उद्यान

श्री गणेश उद्यान

ज्ञानसाधना  कॉलेज

3600

आर एस कंस्ट्रक्शन

84

13

उद्यान

मेंटल  हॉस्पिटल उद्यान

मानसिक  हॉस्पिटल

320

आर एस कंस्ट्रक्शन

85

15

उद्यान

डॉ.श्री नाना साहेब धर्माधिकारी उद्यान

कशिश पार्क

1800

आर एस कंस्ट्रक्शन

कळवा प्रभाग

86

1

उद्यान

कै. चंद्राबाई हिरा पाटील उद्यान आणि हॉस्पिटल

कळवा हॉस्पिटल

11318

लँडमार्क कॉर्पोरेशन

87

2

उद्यान

वननक्षत्र

विसर्जन घाट

9605

लँडमार्क कॉर्पोरेशन

88

3

उद्यान

कै. परम पूज्य कल्याणीबुवा रामदासी उद्यान

कळवा

482

टीएमसी

89

4

उद्यान

उद्यान @ संकल्प नगर

संकल्प नगर

1384

प्रायोजक

90

5

उद्यान

स्व. सैनिक हरि पाटील उद्यान

खारेगाव

1054

टीएमसी

91

6

उद्यान

कै. नागनाथ महादू म्हात्रे तलावउद्यान

खारेगाव

700

लँडमार्क कॉर्पोरेशन

92

7

उद्यान

नाना-नानी पार्क उद्यान @ राजपार्क सोसायटी

वास्तुआनंद सोसायटी

3505

लँडमार्क कॉर्पोरेशन

93

8

उद्यान

गणेश विसर्जन महाघाट उद्यान

रेतीबंदर

537

टीएमसी

94

9

उद्यान

बालोद्यान

सायबा नगरी

630

टीएमसी

95

10

उद्यान

नाना-नानी पार्क उद्यान

जुना कळवा ब्रिज

200

टीएमसी

96

11

उद्यान

विटवा नाना-नानी पार्क उद्यान

विटवा

821

कृपा एग्रोटेक

97

12

उद्यान

बाळा बलुतेदार (वेधशाळा पार्क) उद्यान

पारसिक नगर

4000

प्रायोजक

मुंब्रा प्रभाग

97

1

उद्यान

दारूल फालाह बिल्डिंग उद्यान

कौसा

978

टीएमसी

98

2

उद्यान

कै. महमद हुसेन मिआ सुरमे उद्यान

कौसा तलाव

760

टीएमसी

99

3

उद्यान

कै. अब्दुल कादिर बांडुमिया राऊत उद्यान

मुंब्रा

850

टीएमसी

100

4

उद्यान

छत्रपती शिवाजी महाराज बालोद्यान

अमृत ​नगर

550

टीएमसी

101

5

उद्यान

मुंबरेश्वर मंदिर उद्यान

मुंबरेश्वर मंदिर

200

टीएमसी

102

6

उद्यान

केळशेकर कॉलेज समोर उद्यान

केळशेकर कॉलेज

400

टीएमसी

103

7

उद्यान

मुंब्रा क्रिक व्हिव उद्यान

मुंब्रा

200

टीएमसी

104

8

उद्यान

कौसा स्टेडियम उद्यान

कौसा स्टेडियम

5151

मानेश्वरी नर्सरी

वागळे प्रभाग

105

1

उद्यान

कर्मवीर भाऊराव पाटील उद्यान

शिवाजी नगर

386

टीएमसी

106

2

उद्यान

किसान नगर नं. 3 रस्ता नं. 22 उद्यान

किसान नगर

593

टीएमसी

107

3

उद्यान

काजूवाडी शाळा उद्यान

काजूवाडी

2100

टीएमसी

108

4

उद्यान

कै. सावित्रीबाई खेतले उद्यान

हजुरी

2224

ऑपेरा इन्फ्रा

109

5

उद्यान

कै. तुकाराम भोईर उद्यान

हजुरी

1600

टीएमसी

रियालादेवी प्रभाग

110

1

उद्यान

कै. . धर्म वीर आनंद दिघे साहेब उद्यान

जयभवानी नगर

9976

ऑपेरा इन्फ्रा

111

2

उद्यान

वरळीपाडा श्री नगर उद्यान

श्री नगर

263

टीएमसी

112

3

उद्यान

राम नगर उद्यान

राम नगर

427

टीएमसी

मजीवाडा-मानपाडा प्रभाग

113

1

उद्यान

कै. दादासाहेब तेलवणे उद्यान

मजीवाडा बस स्थानक

257

टीएमसी

114

2

उद्यान

मा. आयुक्त बंग्लो उद्यान

पाटलीपाडा

2300

टीएमसी

115

3

उद्यान

डोंगरी पाडा उद्यान

डोंगरी पाडा

487

टीएमसी

116

4

उद्यान

कासारवद्वीली उद्यान

जी कॉर्पच्या मागे

14500

श्री गजानन

117

5

उद्यान

सम्राट अशोक नगर उद्यान

बाल्कम

1700

श्री गजानन

118

6

उद्यान

कोलेशेत तलाव उद्यान

कोलेशेत तलाव

2800

टीएमसी

119

7

उद्यान

यू आर सि टी उद्यान

यू आर सि टी

600

श्री गजानन

120

8

उद्यान

नाना-नानी पार्क उद्यान

यू आर सि टी समोर

2200

श्री गजानन

121

9

उद्यान

कलाभवन उद्यान

कापूरबावडी बिग बाजार

500

टीएमसी

122

10

उद्यान

कमिशनर बंगला समोर उद्यान

पाटलीपाडा

2100

श्री गजानन

123

11

उद्यान

माझी आई शाळा उद्यान

पाटलीपाडा

1500

टीएमसी

124

12

उद्यान

विजय नागरी रिझर्व्ह प्लॉट (शहरी जंगल)

विजय नागरी

17500

टीएमसी

125

13

उद्यान

कासारवदवली रिझर्व प्लॉट 8/1/1 उद्यान

कासारवद्वीली लेक

1200

श्री गजानन

126

14

उद्यान

रिझर्व प्लॉट 17 उद्यान

माजिवडे लोढा कॉम्प्लेक्स

4949

श्री गजानन

127

15

उद्यान

कै. दत्ताजी ताम्हाणे नाना-नानी पार्क उद्यान

पाटलीपाडा

588

श्री गजानन

128

16

उद्यान

नंदीबाबा उद्यान

ढोकली

2000

श्री गजानन

129

17

उद्यान

नाना-नानी पार्क उद्यान

मनोरमा नगर

1194

टीएमसी

130

18

उद्यान

केंद्रीय पार्क उद्यान

कोलेशेत

89030

प्रायोजक

131

19

उद्यान

दक्षिणी पार्क उद्यान

हिरानंदानी

35900

प्रायोजक

132

20

उद्यान

उत्तर पार्क उद्यान

ब्रह्मांड

121406

प्रायोजक

133

21

उद्यान

फाऊंटन पार्क उद्यान

कोलेशेत

8278

प्रायोजक

134

22

उद्यान

तुभे पाडा तलाव उद्यान

ब्रह्मांड

 

प्रायोजक

135

23

उद्यान

ट्रॅफिक पार्क

कावेसर 32374

प्रायोजक

 

136

24

उद्यान

फ्लायओव्हर उद्यान

वाघबीळ

 

प्रायोजक

137

25

उद्यान

फ्लायओव्हर उद्यान

पाटलीपाडा

 

 

138

26

उद्यान

फ्लायओव्हर उद्यान

मानपाडा

 

 

 

 

 

एकूण क्षेत्र

 

578259